Gizlilik


  1. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Üniversitemiz tarafından görülmeden kullanıcı tarafından seçilen Kart Kuruluşuna yönlendirilir. Ödeme gerçekleştikten sonra, ilgili Kart Kuruluşundan gelen onay ile işlem tamamlanır.
  2. Kullanıcıların Sitemize girdikleri gizli bilgiler dahil her türlü bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
  3. Kullanıcılara ait bilgiler “yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde” ilgili kuruluşlara açıklanabilir.
  4. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
  5. Sitemize ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  6. Sitemizde, virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Sitemize girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  7. Kullanıcılarımızın kayıt bilgilerini tekrar tekrar girmelerini önlemek ve siteyi daha rahat kullanılabilir hale getirmek için Sitemizde cookieler(çerezler) kullanılmaktadır. Cookieler kullanıcıların kimliğinin tespit edilmesine yol açmaz. Pencere kapatıldığı anda cookielerin işlevi biter.
  8. Üniversitemiz, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman işbu internet sitesinde yer alan her türlü bilgiyi değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.